Strażacy z OSP Łachowce obchodzili swój Jubileusz

Każdy Jubileusz to wyjątkowa chwila dla Jubilatów – to okazja nie tylko do życzeń, gratulacji ale przede wszystkim do podsumowań i planów na dalszą przyszłość.

Piękny Jubileusz bo aż 55 lecie swojej działalności obchodzili Strażacy – Ochotnicy z OSP Łachowce, który miał miejsce 27 maja br. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji strażaków, która odprawił Proboszcz Parafii w Rzeplinie ks. Grzegorz Hałas. W uroczystości, oprócz Jubilatów – Strażaków z OSP Łachowce uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski z małżonką, Sekretarz Gminy Telatyn pani Małgorzata Bryk, która reprezentowała Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pan Wiesław Cielica, Przewodniczący Rady Powiatu pan Adam Piasecki, Radny Powiatu Tomaszowskiego i zarazem Wiceprzewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. Lubelskiego pan Jan Kowalczyk, Przewodniczący Rady Gminy Telatyn pan Jarosław Romanowski,  mł. bryg. Ryszard Neć – opiekun Gminy Telatyn z ramienia KP PSP w Tomaszowie Lubelskim, druh Roman Kurnik – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Gminy Telatyn, druh Lech Nowosadowski – Honorowy Gminny Komendant ZOSP RP Gminy Telatyn oraz Bartłomiej Grądz – opiekun OSP z ramienia Gminy Telatyn.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w świetlicy w Łachowcach. Były życzenia, upominki i gratulacje. Jubilaci otrzymali również Odznaczenia “Za Wysługę Lat”.

Odznaczeni zostali:
1.Władysław Cioch – 55 lat
2.Jan Szczerba – 55 lat
3.Mieczysław Buczak -55 lat
4.Henryk Golik – 50 lat
5.Andrzej Świder  – 30 lat
6.Dariusz Kaźmierczuk – 30 lat
7.Andrzej Wielosz – 25 lat
8.Andrzej Szczerba  – 25 lat
9.Janusz Szczerba – 25 lat  
10.Stanisław Korona – 20 lat
11.Grzegorz Cioch – 20 lat
12.Dariusz Golik – 10 lat
13.Marcin Golik – 10 lat
14.Grzegorz Buczak – 10 lat

Gratulujemy pięknego Jubileuszu i życzymy kolejnych lat w służbie drugiemu człowiekowi w myśl dewizy ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”.