SPOTKANIE W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM

15 stycznia 2019r. Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, uczestniczył w spotkaniu ze Zdzisławem Szwedem – Członkiem Zarządu Województwa Lubelskiego odpowiedzialnym m.in. za infrastrukturę drogową, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. W spotkaniu uczestniczyli także: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Starosta Tomaszowski pan Henryk Karwan oraz Wójt Gminy Tarnawatka pan Piotr Pasieczny. Głównym tematem spotkania były najważniejsze problemy związane z drogami wojewódzkimi, ze szczególnym uwzględnieniem remontu drogi 852 na odcinku Telatyn – Nowosiółki oraz budowa chodnika w miejscowości Żulice i Poturzyn oraz remont drogi 850 na odcinku Wieprzów Tarnawacki – Wieprzów Ordynacki.