Spotkanie informacyjne Czyste powietrze

W dniu 7 listopada 2019r w świetlicy wiejskiej w Telatynie na ulicy Pogodnej odbyło się spotkanie informacyjne organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego na działania z zakresu ochrony środowiska. W spotkaniu udział wzięli: Prezes Zarządu Instytutu Rozwiązań Biznesowych Sp. z o.o. – Jarosław Bury, Wójt Gminy Telatyn – Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy – Mieczysław Szaruga oraz licznie przybyli mieszkańcy Gminy. Przedstawiciel IRB sp. z o.o. przedstawił założenia programu „Czyste Powietrze” wdrażanego przez NFOŚIGW skierowanego bezpośrednio do mieszkańców m.in. naszej Gminy, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych czy też osób prowadzących działalność gospodarczą. Podczas spotkania mieszkańcy uzyskali informację przekazaną bardzo merytorycznie o przedmiocie dofinansowania, warunkach i wysokości dofinansowania oraz o sposobie i terminach składania wniosków