Spotkania warsztatowe z artystami

W Gminie Telatyn trwają Międzypokoleniowe Warsztaty Wokalne pn. ,,Muzyka łączy nie dzieli” które odbywają się w ramach rządowego programu ,,Edukacja Kulturalna”. W warsztatach uczestniczą dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Telatynie oraz Seniorzy i są one skierowane do wszystkich którzy potrafią i lubią śpiewać. W ramach warsztatów odbyło się 13 listopada spotkanie ze światowej sławy dyrygentem panem Romanem Rewkowiczem, który opowiadał o swojej drodze artystycznej i przybliżył uczestnikom spotkania specyfikę i trud pracy dyrygenta. Warsztaty są również okazją do doskonalenia swoich umiejętności poprzez wspólne zajęcia z panią Barbarą Rabiegą – która wiele lat współpracowała z Orkiestrą im. Karola Namysłowskiego w Zamościu. Spotkania z artystami, którzy na co dzień profesjonalnie pracują na scenie pozwala na bliższe poznanie pracy muzyka, skorzystanie z jego doświadczenia i wiedzy a przede wszystkim uświadomienie sobie, że praca na scenie wymaga wiele poświęceń i wyrzeczenia.
Organizatorem Warsztatów jest Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn.
,,Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”