Seniorzy z Gminy Telatyn aktywnie spędzają wolny czas

Bardzo aktywnie czas spędzają Seniorzy z gminy Telatyn, którzy uczestniczą w projekcie pn ,,Klub Seniora w Gminie Telatyn”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Seniorzy do tej pory uczestniczyli w zajęciach z edukacji zdrowotnej i w zajęciach kulinarnych. Obecnie trwają m.in. zajęcia komputerowe i wokalne. W najbliższym czasie Seniorzy skorzystają z rehabilitacji, zajęć tanecznych oraz wyjazdów na basen. Przed seniorami również wycieczki – m.in. do Kozłówki, Nałęczowa, Kazimierza, Łańcuta czy w Bieszczady.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Tytuł projektu: Klub Seniora w Gminie Telatyn