Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informujemy, iż dnia 4 listopada br odbyły się konsultacje społeczne na temat Projektu Programu Współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Protokół - konsultacje społeczne 270 KB 135