Prosimy o wsparcie i like pod postem Szkoły Podstawowej w Telatynie!!!

link do strony: https://www.facebook.com/dyrtelatyn

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie uzyskała DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ realizowane w ramach PROGRAMU REGIONALNEGO WSPARCIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ CZĘŚĆ 2) FUNDUSZ EKOLOGII.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zbudowanie wśród społeczności szkolnej zachowań proekologicznych , upowszechniania wiedzy o tym jak dbać o środowisko i jakie działania zapobiegają dalszej degradacji naszej planety.

 

W ramach projektu będą realizowane takie działania jak:

·        Konkurs ekologiczny pt.” Zdrowa woda” poprzez , który ma na celu zwiększenie świadomości ekologicznej, propagowanie idei proekologicznego stylu życia oraz picia wody.

·        Zakupione będą  banery informujące o projekcie oraz pomoce naukowe do przeprowadzenia zajęć o tematyce ekologicznej.

·        Przeprowadzone będą lekcje o tematyce ekologicznej w każdej klasie szkoły podstawowej. W klasach I-III o tematyce „Czysta woda” oraz w klasach IV-VIII o tematyce „Dbam o wodę”.

·        Ukaże się artykuł  w lokalnej prasie dotyczący szkolnego projektu „Czysta woda zdrowia doda”.

·        Odbędą się zajęcia edukacyjne o tematyce „Segregacji odpadów” z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych , mających na celu promowanie zasad prawidłowej segregacji odpadów wraz z wtórnym ich przetworzeniem.

·        Przeprowadzone będą warsztaty ekologiczne Eko torba”-zmniejszenie zużycia toreb plastikowych dzięki używaniu torby z materiału.

 

Realizacja projektu zakończy się 9 października 2023 roku. Na koniec  podsumowane będą konkursy plastyczne pod hasłem „Zdrowa woda” dla klas   I-III  i klas IV-VIII , konkurs wiedzy ekologicznej dla klas I-III oraz konkurs na najlepszy i najciekawszy „Dekalog przyjaciela wody” dla klas IV-VIII. Zwieńczeniem będzie uroczysta akademia o tematyce ekologicznej oraz wręczenie nagród dla wszystkich uczestników konkursów.