Priorytetowy Program „Czyste Powietrze” w Gminie Telatyn!

Program „Czyste Powietrze” to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do kompleksowej termomodernizacji budynków oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy!

Dzięki środkom z programu, każdy właściciel bądź współwłaściciel budynku jednorodzinnego może uzyskać realne wsparcie finansowe swojej inwestycji  w lepsze- bardziej efektywne, przyjazne zdrowiu i środowisku – źródło ciepła.

W celu zgłębienia informacji na temat programu zapraszamy do odwiedzenia strony Internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl

Jednocześnie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Telatyn funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, pokój nr 10, tel. 84 66 13 110 wew. 40

Dotychczas na terenie Gminy Telatyn zostały złożone 43 wnioski o dofinansowanie.

Zrealizowano 17 inwestycji.

Kwota wypłaconych dotacji w Gminie Telatyn to aż  411 455,34 zł !!!

Zachęcamy do zapoznania się z założeniami programu.

Zapraszamy do odwiedzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze”, gdzie można uzyskać pomoc, a także złożyć wniosek o dofinansowanie!