Poznaliśmy bogactwo tradycyjnych strojów ludowych

Na zaproszenie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pani Joanny Kowalczuk delegacja pań z Gminnych Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Telatyn na czele z panią Eweliną Galant-Woźniak – pracownikiem Urzędu Gminy uczestniczyła w wykładach tematycznych, które zostały zrealizowane w ramach projektu ,,Wzory ludowe naszym dziedzictwem kulturowym. Spotkanie miało miejsce 18 listopada br w Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu i uczestniczyły w nim przedstawicielki z Kół Gospodyń Wiejskich i Zespołów  z powiatu tomaszowskiego. Z wykładami dotyczącymi strojów z rejonu tomaszowsko  hrubieszowskiego zaprezentowały się panie: dr hab. Mariola Tymochowicz Instytut Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie, Muzeum Narodowe w Lublinie, Stanisława Kowalska Tomaszowski Dom Kultury, Kierownik Zespołu Folklorystycznego Roztocze, Beata Bitner – adiunkt Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów na temat bogactwa i różnorodności kulturowej w strojach regionu tomaszowskiego, poznali tradycyjne wzory z Lubelszczyzny oraz cechy ludowego stroju hrubieszowsko – tomaszowskiego.