Powiatowe obchody Dnia Strażaka

W sobotę 7 maja 2022 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyły się uroczystości z okazji Powiatowego Dnia Strażaka. Rozpoczęły się one Mszą św. w intencji strażaków w Kościele pw. św. Józefa, którą w koncelebrze sprawował  ks. kan. Stanisław Szałański – kapelan powiatowych straży pożarnych oraz proboszcz parafii ks. kan. Grzegorz Chabros.

 Uroczystość otworzyli, a następnie powitali gości Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub. st. bryg. Mirosław Michoński oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tomaszowie Lub. st. bryg. w st. spocz. Stanisław Kielech. W uroczystości uczestniczyli druhowie z poszczególnych gmin powiatu tomaszowskiego i zaproszeni goście. Na uroczyste obchody przybył również Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Grzegorz Alinowski.

Gminę Telatyn reprezentowali: Wójt Gminy  pan  Dariusz Kozłowski, Komendant Gminny druh Jacek Nowosadowski oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie druh Roman Kurnik. Obecny był również sztandar Jednostki OSP Telatyn wraz z pocztem sztandarowym w składzie: druh Jacek Głuszek, druh Daniel Kotowicz i druh Andrzej Wal.

Uroczystości uświetniła Tomaszowska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej.

Fot. KPPSP w Tomaszowie Lubelskim, druh J.Nowosadowski