Powiatowe Obchody 100 lecia Bitwy Warszawskiej

W Tomaszowie Lubelskiem w dniach 15 – 16 sierpnia br odbyły się Powiatowe Obchody 100 lecia Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie rozpoczęto od rozdania nagród laureatom konkursu plastyczno-literackiego pn.” Cud nad Wisłą 1920” w hali sportowej II LO. Dalsze uroczystości miały miejsce przy Tomaszowskim Sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. W wydarzeniu tym uczestniczyli: pan Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, pan Henryk Karwan Starosta Tomaszowski i pan Jarosław Korzeń Wicestarosta – jako gospodarze , ks. Prałat Czesław Grzyb, ks. Jerzy Sopel, ks. Grzegorz Chabros, pan Stanisław Grześko Starosta Zamojski, pan Krzysztof Gałaszkiewicz Dyrektor Lubelskiego OR ARiMR, pani Monika Żur Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, pani Maria Gmyz Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pan Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, pani Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu, pani Teresa Semczyszyn Wiceprzewodnicząca RP, pan Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu, przedstawiciele i kierownicy jednostek organizacyjnych miasta i powiatu oraz służb mundurowych, delegacje sztandarowe oraz mieszkańcy miasta i powiatu tomaszowskiego. Gminę Telatyn, w zastępstwie Wójta Gminy reprezentował Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga. Przed uroczystą Mszą Świętą część artystyczną zaprezentował Zespół Wokalny „Obdarowani”. Po wspólnej modlitwie, ulicami miasta miał miejsce przemarsz szwadronu kawalerii, w którym brali udział: Związek Piłsudczyków RP/Oddział w Tomaszowie Lubelskim oraz Tomaszowski Szwadron im.1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza. Dalsze uroczystości odbyły się na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego gdzie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Ojcom Niepodległości oraz podniesiono flagę państwową na 12-metrowym Maszcie Pamięci. W czasie uroczystości Henryk Karwan Starosta Tomaszowski został odznaczony “Złotym Krzyżem Zasługi” przez Związek Piłsudczyków RP/oddział w Tomaszowie Lubelskim.

Drugi Dzień Powiatowych Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim odbył się na boisku I Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkich zgromadzonych powitał Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Jarosław Korzeń Wicestarosta. Uczestnicy Pikniku Kawaleryjskiego mieli okazję obejrzeć jedną z potyczek polsko- bolszewickich w wykonaniu: Tomaszowskiego Szwadronu im. 1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, 14-stego Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sandomierza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej z Tomaszowa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia “Moje Nowosiółki” z Nowosiółek. Cała rekonstrukcja była barwnie relacjonowana przez płk. Pana Stanisława Kopra oraz przedstawiciela Ułanów Jazłowieckich. Na zakończenie pokazu rekonstruktorzy przedstawili fragment musztry kawaleryjskiej, zaprezentowali swoje barwy oraz tzw. szyk czwórkowy i zwarty. Wydarzeniu towarzyszył także jarmark rękodzieła oraz degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Z Gminy Telatyn, z daniami regionalnymi zaprezentowało się Koło Gospodyń z Nowosiółek. Obecne były również: KGW Wierszczyca, KGW Rokitno, KGW Kniazie, KGW Wożuczyn i KGW Pasieki.