OSP w Nowosiółkach pozyskało wóz strażacki

Dzięki dobrej współpracy Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego, Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim udało się pozyskać dla OSP Nowosiółki wóz strażacki. Jego uroczyste przekazanie miało miejsce 20 czerwca br w Nowosiółkach. Samochód został poświęcony przez miejscowego proboszcza parafii w Nowosiółkach ks. Jerzego Rzeszowskiego. W wydarzeniu tym oprócz gospodarza Wójta Gminy pana Dariusza Kozłowskiego uczestniczyli: Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego pan Wiesław Cielica, który reprezentował jednocześnie Starostę Powiatu Tomaszowskiego, Komendant Powiatowy PSP bryg. Mirosław Michoński, Przewodniczący Rady Gminy pan Jarosław Romanowski, Radna z Nowosiółek pani Zofia Groma, sołtys z Nowosiółek pan Daniel Pawłowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Telatynie druh Roman Kurnik oraz strażacy – ochotnicy z OSP Nowosiółki wraz z Prezesem druhem Jackiem Galą i Naczelnikiem druhem Michałem Jonakiem.

Jednostkę OSP Nowosiółki, która została założona w 1951 roku tworzą obecnie: drużyna męska, drużyna kobieca i młodzieżowa drużyna pożarnicza. Samochód, który otrzymała jednostka podniosła zdolność operacyjną i przyczyni się do zapewnienia w większym stopniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy i profesjonalnego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

fot. S.Pawłowska