Ogłoszenie konkursu na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz uchwały Rady Gminy Telatyn Nr XXXIII/268/2023 z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Telatyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Wójt Gminy Telatyn ogłasza konkurs na realizację zadań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf OSO.032.2.2023 543 KB 105
pdf zarządzenie Nr 98.2023 215 KB 96