O bezpieczeństwie w ruchu drogowym Seniorów i Juniorów

W poniedziałek, 22 lipca rozpoczął się cykl spotkań z przedstawicielami Posterunku Policji w Łaszczowie w ramach realizacji projektu ,,Zachowanie Seniora wzorem dla Juniora czyli bezpieczny Senior w Gminie Telatyn” w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020, który w gminie będzie realizowany do 30 września br. W spotkaniu uczestniczyła 24 osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Telatynie i Szkoły Podstawowej w Poturzynie oraz 45 osobowa grupa członków Klubu Seniora. Uczestnicy zapoznali się z trzema blokami tematycznymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa w ruchu drogowym: ,,Bezpieczny pieszy”, ,,Bezpieczny rowerzysta” i ,,Bezpieczny kierowca.” Szkolenie w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze przeprowadzili: asp. Ireneusz Pełka – kierownik Posterunku Policji w Łaszczowie oraz asp. Marek Niedziółka – dzielnicowy, który ma pod swoją opieką gminę Telatyn. Spotkania te pozwoliły na przybliżenie uczestnikom, jak ważne jest prawidłowe zachowanie się na drodze jako pieszy, rowerzysta i kierowca. Dodatkowo tematem rozmów z dzielnicowym były też lokalne problemy dotyczące zachowania się na drogach oraz wskazanie miejsc szczególnie niebezpiecznych. Zwrócono również uwagę na najistotniejszy element w procesie edukacji, czyli przykładna postawa Seniorów w obecności Juniorów. Nabyte umiejętności teoretyczne zostaną wykorzystane podczas zaplanowanych integracyjnych wycieczek rowerowych po Gminie Telatyn po miejscach pamięci historycznej. 

Dofinansowano ze środków rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ,,Razem Bezpieczniej.”