Nowy sprzęt dla OSP Telatyn

24 października 2023 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Krasnymstawie odbyła się uroczysta zbiórka podczas której odbyło się przekazania pojazdów typu quad z przyczepkami dla 39 jednostek OSP z powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego oraz dla KM PSP w Chełmie i 3 Komend Powiatowych PSP: w Hrubieszowie, Łęcznej oraz Świdniku w ramach projektu pn. „Dostosowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa lubelskiego do zmian klimatycznych, zmian w środowisku naturalnym oraz zagrożeń cywilizacyjnych”, który jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 w ramach Priorytetu Środowiskowego – Ochrona zasobów środowiska i klimatu.

Delegacja z Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Telatyn: druh Mirosław Loda, druh Paweł Bednarski oraz Gminny Komendant ZOSP RP Gminy Telatyn druh Jacek Nowosadowski, na czele z Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim odebrała pojazd marki POLARIS SPORTSMAN 570 wraz z przyczepką i pełnym wyposażeniem. Nowo pozyskany sprzęt pozwoli na jeszcze bardziej skuteczne prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz udzielanie pomocy mieszkańcom Gminy Telatyn.

Naszym wszystkim druhom strażakom – ochotnikom życzymy bezpiecznej służby i zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.