Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, iż zmienia się forma świadczenia nieodpłatnej pomocy
prawnej w Urzędzie Gminy Telatyn