Narodowe Czytanie w Gminie Telatyn

Tradycją jest, że od wielu już lat społeczność gminy Telatyn aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. W tym roku odbyła się już 12 edycja tego wydarzenia a lekturą było najbardziej znane dzieło Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem”. Jak podkreślił w swoim liście Prezydent RP Andrzej Duda: ,,To książka nastrojowa, napisana barwnym językiem, a zarazem donośna i sugestywna w swoim patriotycznym przesłaniu. (…) Spotkajmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, Korczyńskich i innymi postaciami, wysłuchajmy ich rozmów o Polsce, ale też tych codziennych pogawędek „przy polskim stole”. Odkryjmy na nowo atmosferę tego dzieła, bogatą nadniemeńską przyrodę, wspaniałe pejzaże i krajobrazy. Przypomnijmy wreszcie ważne dziedzictwo Powstania Styczniowego, które powraca we wspomnieniach bohaterów i legendzie jako symbol i fundament narodowej pamięci i którego znaczenie jest istotne także dla innych narodów naszego regionu”. Dzieło to niezaprzeczalnie łączy się z Powstaniem Styczniowym, którego 160-lecie obchodzone jest w tym roku.

W Gminie Telatyn wspólne czytanie lektury miało miejsce 8 września br. na Ryneczku pod chmurką w Telatynie. Wszystkich zebranych przywitała Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik a list od Prezydenta RP odczytał Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. W czytanie lektury ,,Nad Niemnem” włączyli się:  Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski, Sekretarz Gminy pani Małgorzata Bryk, Dyrektor Szkoły pani Małgorzata Śliczniuk-Loda, nauczyciele i uczniowie, pracownicy Biblioteki i Urzędu Gminy, Seniorzy z Gminnego Klubu Seniora i członkowie zespołu ,,Lawenda” pani Janina Lizak i pani Jadwiga Rechul.

Organizatorem Narodowego Czytania w Gminie Telatyn był Wójt Gminy oraz Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn.