Małżeństwa z Gminy Telatyn świętowały Złote Gody

,,Małżeństwo to wspólnota życia. To dom. To praca. To troska o dzieci. To także wspólna radość i rozrywka.” Słowa św. Jana Pawła II, które stały się mottem uroczystości doskonale odzwierciedliły te 50 lat, które przeżyli ze sobą Państwo:

Kazimiera i Stefan Adamczukowie

Alicja i Adam Biszczanikowie

Emilia i Mieczysław Buczakowie

Ewa i Wiesław Gałczyńscy

Teresa i Bohdan Jakubcowie

Grażyna i Józef Karczmarczukowie

Józefa i Henryk Kazimierczukowie

Janina i Henryk Kotowiczowie

Lucyna i Roman Małkowie

Alina i Lucjan Matwiejszynowie

Zofia i Edward Nakliccy

Helena i Kazimierz Pawelcowie

Helena i Ryszard Piórowie

Danuta i Stanisław Stąsiekowie

Grażyna i Stanisław Stepaniukowie

Kazimiera i Henryk Tuccy

Helena i Jan Wieloszowie

 

Piękny Jubileusz i piękna uroczystość, która odbyła się 11 stycznia w Gminie Telatyn zgromadziła nie tylko dostojnych Jubilatów i ich rodziny ale również zaproszonych gości bo “Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli i wyjątkowi są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski, którą w intencji małżonków odprawił proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Żulicach ks. Andrzej Bastrzyk. Dalsza część uroczystości, która miała miejsce w Gminnym Klubie Seniora w Telatynie prowadziła Kierownik USC w Telatynie pani Anna Wawrzusik – Szaruga. W wydarzeniu tym oprócz małżonków uczestniczył  Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski oraz goście: ksiądz Andrzej Bastrzyk, pan Wiesław Cielica, który reprezentował Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego, Sekretarz Powiatu pan Dariusz Czop, który reprezentował Starostę Tomaszowskiego pana Henryka Karwana, Przewodniczący Rady Gminy Telatyn pan Jarosław Romanowski, Sekretarz Gminy Telatyn pani Małgorzata Bryk i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Małgorzata Śliczniuk – Loda.

Były życzenia, kwiaty, dyplomy okolicznościowe oraz medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństw. Wręczył je Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski. Wójt złożył również dostojnym Jubilatom życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności na dalsze lata wspólnego życia wraz z  podziękowaniem za piękny przykład dla młodego pokolenia. Życzenia i listy gratulacyjne jubilatom, od pana Posła i Pana Starosty przekazali również pan Wiesław Cielica i pan Dariusz Czop.

Życzenia złożyli sobie nawzajem również małżonkowie Jubilaci. Każdy bowiem jubileusz to szczególny moment w życiu każdego człowieka – to czas nie tylko podsumowań ale także podziękowania za przeżyte razem lata. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Zespół Artystyczny ,,Fermata”. Odśpiewano tradycyjne Sto lat i wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów.

Wszystkim obchodzącym Jubileusz ,,Złotych Godów” składamy serdeczne życzenia i życzymy kolejnych lat razem, upływających w zdrowiu, szczęściu i miłości.