Komunikat Wójta Gminy Telatyn w sprawie wznowienia działalności oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Telatyn

W minioną środę Rząd zezwolił na podjęcie działalności opiekuńczej w przedszkolach, pozostawiając jednak ostateczne rozstrzygnięcie w tej sprawie samorządom.

Po konsultacjach z dyrektorami szkół podstawowych w których funkcjonują oddziały przedszkolne na terenie Gminy Telatyn i rozmowach z rodzicami, podjąłem decyzję, aby 6 maja 2020 r. jednak nie otwierać przedszkoli w Gminie Telatyn.

Mając na uwadze nadal istniejące zagrożenie epidemiczne, musimy postępować bardzo rozważnie i optymalnie przygotować się  do przyjęcia dzieci oraz realizacji wytycznych, jakie trzeba spełniać, by zapewnić bezpieczeństwo przede wszystkim wychowankom i pracownikom oddziałów przedszkolnych.

Komunikat o terminie otwarcia przedszkoli w Gminie Telatyn zostanie podany z kilkudniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej gminy oraz ogłoszony w poszczególnych placówkach.

Wójt Gminy
Dariusz Kozłowski