Kampania „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”

„Lubelskie – wspólnie dla pszczół” to szeroko zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna, którą w 2020 r. zainicjował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Akcja nastawiona jest na aktywizację mieszkańców regionu do wspólnych działań na rzecz poprawy warunków życia pszczół. Jej celem jest także skoordynowanie działań instytucji i podmiotów działających na rzecz wsparcia lubelskiego pszczelarstwa oraz zjednoczenie środowiska pszczelarzy województwa lubelskiego. Swój akces do projektu zgłosiło już kilkadziesiąt partnerów instytucjonalnych działających na gruncie lubelskim.
Działania skierowane do rolników i sadowników to jeden z filarów kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Ten specjalny moduł edukacyjny funkcjonuje pod nazwą „Pszczoła na wsi”. Jego założeniem jest nie tylko uświadamianie osób stosujących środki ochrony roślin, ale także wypracowanie dobrych, a nawet bardzo dobrych relacji między tym środowiskiem a środowiskiem pszczelarzy.