Inwestycje

Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński z wizytą w Gminie Telatyn

 

Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński w dniu 25 czerwca 2023 r. spotkał się z Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim. Przyjazd pana Posła był okazją do zaprezentowania realizowanych przedsięwzięć i sposobu wydatkowania środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

W chwili obecnej na terenie Gminie Telatyn trwają prace przy następujących inwestycjach:

– budowa drogi w miejscowości Nowosiółki,

– przebudowa drogi w miejscowości Poturzyn,

– przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną i zakupem urządzeń do gospodarki ściekowej w Telatynie,

– budowa kompleksu sportowego w Telatynie,

– przebudowa systemu dróg w miejscowości Posadów.

 

W chwili obecnej aplikujemy o kolejne środki z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Pan Poseł odwiedził otworzony w czerwcu br. budynek Klubu Seniora w miejscowości Telatyn.

 

Dziękujemy Panu posłowi Tomaszowi Zielińskiemu za ogromne zaangażowanie i nieocenioną pomoc przy aplikowaniu o rządowe wsparcie, a tym samym za szczerą troskę o inwestycje realizowane na terenie Gminy Telatyn.