INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Gminy w Telatynie informuje, że od dnia 01 marca 2020 r. następuje zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tj. stawka za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosi 12 zl od osoby) zgodnie z Uchwałą Nr. XI/87/2020 Rady Gminy Telatyn z dnia 31 stycznia 2020 r.

Opłatę proszę uciszać na następujący nr konta 38 9620 0005 0100 0172 2000 0190, lub w kasie Urzędu Gminy