Informacja o możliwości złożenia wniosku z zamiarem zakupu węgla

W LIMICIE PRZYPADAJĄCYM NA ROK 2022, WNIOSKI SKŁADAMY DO 18 LISTOPADA BR.

Informujemy, że Sejm przegłosował ustawę, która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie. Będą go mogły kupować gospodarstwa domowe, które do zasilenia domowego źródła ciepła używają węgla.

Wójt Gminy Telatyn informuje, iż Gmina Telatyn zadeklarowała przystąpienie do rządowego programu dającego możliwość zakupu węgla na preferencyjnych warunkach tzw. „taniego węgla”. Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła, mają możliwość zakupu tańszego opału w cenie gwarantowanej. Do tej kwoty nie będą wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału w preferencyjnej cenie, będą uprawnione gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Ilość paliwa stałego, możliwa do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego:

  • do końca 2022 roku – do 1,5 tony,
  • od stycznia 2023 roku, po złożeniu kolejnego wniosku – do 1,5 tony.

Proponowany asortyment to groszek oraz orzech.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie będzie dotyczyła osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownej deklaracji pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

1) osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla i jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

2) osoba fizyczna która, nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł i ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku składania wniosku do 31 grudnia 2022 r.

3) wnioski należy składać w jak najkrótszym terminie, z uwagi na konieczność złożenia zapotrzebowania asortymentu podmiotowi wprowadzającemu.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek możesz:
1) przesłać pocztą elektroniczną na adres gmina@telatyn.pl
2) przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3) pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Gminy Telatyn
ul. Fryderyka Chopina 10
22-652 Telatyn

4) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy
5) wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Wnioski do pobrania na stronie www.telatyn.pl oraz w formie papierowej w Urzędzie Gminy Telatyn, a także u sołtysów z terenu Gminy Telatyn.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf wniosek (1) 119 KB 151