INFORMACJA

Urząd Gminy w Telatynie informuje, że z dniem 01.02.2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/234/2022,

oraz XXIX/233/2022 Rady Gminy Telatyn opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi

i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 20 zł miesięcznie od jednej osoby. Mieszkańcy, którzy zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach opłacać będą niższą stawkę tj. 19 zł od jednej osoby.