Informacja!!!

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją i w świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie podjęliśmy decyzję o odwołaniu Gminnego Dnia Kobiet.