Druhowie z Telatyna podsumowali swoją działalność w 2019 roku

15 lutego br w Sali Narad Urzędu Gminy miało miejsce Zebranie Sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Telatynie. W zebraniu oprócz przedstawicieli – Prezesów i Naczelników z poszczególnych jednostek OSP udział wzięli: delegat z ramienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim kpt. Artur Kaczkowski, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy pan Jarosław Romanowski oraz opiekun jednostek OSP z ramienia gminy pan Bartłomiej Grądz. Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP druh Roman Kurnik. W jego trakcie zostało przedstawione sprawozdanie z działalności w roku 2019 oraz plany na rok 2020. Zebranie sprawozdawcze było podsumowaniem spotkań, odbywających się w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Telatyn na przełomie stycznia i lutego. Ochotnicze Staże Pożarne w Gminie Telatyn to aktualnie około 300 członków skupionych w 11 jednostkach, w tym 2 typu “S” włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Działają również 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Telatynie, Telatynie II i Poturzynie oraz 4 Drużyny Kobiece w Nowosiółkach, Wasylowie, Poturzynie i Łachowcach. Na spotkaniu podsumowano działalność jednostek OSP w naszej gminie oraz wypracowano plan działalności na rok 2020. Gminny Komendant ZOSP RP druh Jacek Nowosadowski poinformował również o zdarzeniach i pożarach na terenie naszej gminy jakie miały miejsce w roku ubiegłym. Słowo do druhów skierował również Wójt Gminy oraz kpt. Artur Kaczkowski, który poinformował strażaków o możliwości uzyskania dofinansowania oraz obiecał wsparcie Komendy Powiatowej dla druhów z Telatyna.