Debata społeczna w Gminie Telatyn

W Gminie Telatyn, dnia 28 listopada br odbyła się Debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, w której oprócz Mieszkańców Gminy Telatyn i gospodarza miejsca Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego uczestniczyli: Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga, Kierownik GOPS w Telatynie pan Mariusz Sak, Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Małgorzata Śliczniuk – Loda i pani Wiesława Przytuła oraz nauczyciele i uczniowie kl. V i kl. VIII, druh Jacek Nowosadowski – Gminny Komendant ZOSP RP w Telatynie, sołtysi, panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz Seniorzy wraz z Przewodniczącą panią Haliną Szczerbińską. W spotkaniu uczestniczyli Przedstawiciele Policji: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarz Tadeusz Bielecki, Kierownik Posterunku Policji w Łaszczowie asp. szt. Piotr Heba oraz funkcjonariusze Policji z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim i Posterunku Policji w Łaszczowie, którzy bardzo aktywnie współdziałają z Gminą Telatyn, współpracują z dziećmi i młodzieżą, seniorami. Wszystkich obecnych powitał i podziękował za obecność Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski.

Spotkanie oprócz stworzenia możliwości do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania było okazją do omówienia aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, „Moja Komenda” oraz „Dzielnicowy bliżej nas”. Są to aplikacje, które stanowią wsparcie Policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. Zagadnienia te omówił Kierownik Posterunku Policji w Łaszczowie asp. szt. Piotr Heba który wyjaśnił zasady działania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz przedstawił zdiagnozowane, w oparciu o dane statystyczne problemy zarówno dotyczące ruchu drogowego jak też działań prewencyjnych Policji, jakie pojawiają się w Gminie Telatyn i Powiecie Tomaszowskim.