Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki ,,KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK”.

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach realizowanego zadania biblioteka zakupiła:
• 4 komputery przenośne – laptopy
• monitor interaktywny
• projektor
• ekran projekcyjny
Koszt ogółem zrealizowanego zadania wynosił 29 900,00 zł, z tego 25 300,00 zł. dofinansowania z Instytutu Książki.