APEL O ROZSĄDNE GOSPODAROWANIE WODĄ

Szanowni mieszkańcy Gminy Telatyn, w związku z przedłużającym się okresem suszy i bardzo dużym wzrostem poboru wody prosimy o rozważny i możliwie oszczędny pobór wody z gminnej sieci wodociągowej.

Wysokie zużycie wody do celów innych niż spożywcze i socjalne może powodować zakłócenia w dostawie wody z gminnej sieci wodociągowej w postaci spadku ciśnienia w sieci wodociągowej, pogorszenie jakości wody oraz występowanie okresowych przerw w jej dostawach. 

Prosimy mieszkańców o rozważne gospodarowanie wodą dla potrzeb gospodarstwa i pobór wody w różnych porach dnia celem równomiernego obciążenia sieci. Prosimy o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności w zakresie zapewnienia dostaw wody z gminnej sieci wodociągowej.

Szanujmy wodę, aby była dostępna dla wszystkich mieszkańców naszej gminy w tym trudnym okresie suszy.