Komisje Rady Gminy

Komisja Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Imię i Nazwisko Stanowisko: Obowiązki: :
Wielosz Andrzej Zbigniew Przewodniczący Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Skwarek Dariusz Stanisław Z-ca Przewodniczącego Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Pryciuk Józef Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Dziedzic Ryszard Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Kargol Ryszard Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Boćko Józef Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Korga Grzegorz Adam Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Rybak Andrzej Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Kozub Zygmunt Feliks Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Fronc-Ziarko Elżbieta Maria Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Komisja Samorządu, Oświaty, Kultury, Zdrowia Pomocy Socjalnej i Porządku Publicznego
Imię i Nazwisko Stanowisko: Obowiązki:
Lipska Stanisława Łucja Przewodniczący Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Ożóg Bogdan Marian Z-ca Przewodniczącego Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Grabik Grzegorz Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Skwarek Dariusz Stanisław Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Kargol Ryszard Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Rybak Andrzej Członek Zgodnie ze Statutem Gminy Telatyn
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Telatyn
Imię i Nazwisko Stanowisko:
Fronc-Ziarko Elżbieta Maria Przewodniczący Komisji
Ożóg Bogdan Marian Z-ca Przewodniczącego
Boćko JózefBoćko Józef Członek
Dziedzic Ryszard Członek
Wielosz Andrzej Zbigniew Członek