Znamy zwycięzców eliminacji gminnych Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”

11 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Telatynie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 14 uczestników z dwóch szkół istniejących na terenie gminy – z Poturzyna i Telatyna, zakwalifikowanych w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe i gimnazja. Szkołę w Telatynie reprezentowali uczniowie: Wiktoria Skiba, Filip Łukasik – Bożek, Paweł Ratyna, Konrad Wlaź, Jakub Sienkiel, Emilia Pryciuk i Magdalena Malec, natomiast Szkołę w Poturzynie: Zuzanna Gawęda, Nikola Sobuś, Tomasz Klajne, Justyna Dymitrasz, Martyna Rybak, Emilia Gala oraz Dorota Lepionka. Uczestnicy oceniani byli na podstawie oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych. W Jury zasiedli: Gminny Komendant ZOSP RP gminy Telatyn druh Jacek Nowosadowski – Przewodniczący, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Wiesława Przytuła – Sekretarz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Barbara Wójcik – członek komisji i pracownik Urzędu Gminy Telatyn pan Bartłomiej Grądz. Opiekę nad przebiegiem konkursu z ramienia Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim sprawował st.kpt. Ryszard Neć.

Po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz w wyniku rozgrywek finałowych najlepsi okazali się:

*I grupa wiekowa (szkoły podstawowe): Konrad Wlaź, Filip Łukasik – Bożek oraz Wiktoria Skiba

* grupa wiekowa (gimnazja): Paweł Ratyna, Emilia Pryciuk oraz Jakub Sienkiel

 

Nagrody za miejsca na podium oraz nagrody pocieszenia, ufundowane przez Wójta Gminy Telatyn pana Dariusza Kozłowskiego oraz firmę OLMIX-X Marek Nowosadowski wręczyli: Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga oraz st. kpt. Ryszard Neć.