Znamy wyniki w konkursie plastyczno – literackim!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszym wiosennym konkursie plastycznym i literackim ,,Wiosna, ach to ty…moje serce radośnie dla ciebie brzmi”.

We wszystkich kategoriach otrzymaliśmy łącznie 10 prac plastyczno – literackich.

Komisja konkursowa w składzie:

 • pan Dariusz Kozłowski – Wójt Gminy Telatyn

 • pan Mieczysław Szaruga – Sekretarz Gminy

 • pani Ewelina Galant-Woźniak – pracownik ds. kultury i promocji

po wnikliwej analizie nadesłanych prac postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników i przyznać równorzędne miejsca pierwsze.

W związku z powyższym nagrody otrzymają:

1. Grupa przedszkolna i klasa 0

 • Ania Remiszewska kl. 0

 • Diana Bryk – Grupa Przedszkolna 3-4 latki

2. Klasy I-IV:

 • Kasia Pydo kl. I

 • Zosia Czaus kl. I

 • Dawid Kozak kl. I

 • Paweł Rajtak kl. III

 • Karol Szozda kl. III

3. Klasy V-VIII

– Wiktoria Skiba kl. V

4. Dorośli:

 • Agnieszka Drążek

 • Dorota Skiba

Po odbiór nagród zapraszamy indywidualnie do Urzędu Gminy Telatyn od dnia 15 maja br. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.