Znamy ulubione postacie z bajek naszych dzieci

12 marca, we wtorek odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu plastycznego ,,Moja ulubiona postać z bajki”, którego organizatorem była Biblioteka Publiczna Gminy Telatyn. Głównym celem konkursu była m.in. promocja aktywności czytelniczej zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej, kształtowanie wrażliwości odbioru utworów literackich, rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności , wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,odczuwanie radości z tworzenia działania plastycznego oraz budzenie zainteresowania dzieci różnymi technikami plastycznymi.

 

Prace oceniało Jury w składzie: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Barbara Wójcik, Dyrektor Biblioteki pani Alicja Górnik, pracownik Urzędu Gminy pani Ewelina Galant – Woźniak oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej w Poturzynie pan Hipolit Herman.

 

Dzieci wykazały się olbrzymią kreatywnością i na konkurs wpłynęło wiele prac przedstawiających wielu różnych bohaterów bajek. Były one wykonane różnymi technikami plastycznymi – wylepiane z plasteliny, wydzierane z kolorowych papierów oraz rysowane kredkami. Wpłynęło również kilka oryginalnych prac przestrzennych. Oceniając prace Jury brało pod uwagę pomysłowość w ujęciu tematu i estetykę wykonania pracy, walory artystyczne i oryginalność pracy oraz wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych. Ostatecznie przyznano następujące miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych:

 

 

 

*GRUPA 3-4 LAT

 

– I miejsce: Kinga Gryczewska

 

– II miejsce: Natan Smyk

 

Milena Safaryn

 

– III miejsce: Julian Piechnik

 

– IV miejsce: Aleksandra Walczuk

 

– V miejsce: Bartłomiej Pydo

 

Izabela Dziedzic

 

*GRUPA 5 LAT I KLASA ,,0″

 

– I miejsce: Karol Brzyski (kl. ,,0″ SP Telatyn)

 

– II miejsce: Mateusz Świder (gr.5 lat SP Poturzyn)

 

– III miejsce: Dawid Kozak (kl. ,,0″ SP Telatyn)

 

 

 

*KLASY I i II

 

– I miejsce: Julia Wolańska (kl. II SP Telatyn)

 

– II miejsce: Zuzanna Cioch (kl. II SP Telatyn)

 

– III miejsce: Jessica Chmielewska (kl. I SP Poturzyn)

 

 

 

*KLASY III

 

– I miejsce: Dawid Kozik (kl. III SP Telatyn)

 

– II miejsce: Emilia Szupińska (kl. III SP Poturzyn)

 

– III miejsce: Weronika Wójcik (kl. III SP Poturzyn)

 

– IV miejsce: Michał Dziedzic (kl. III SP Telatyn)

 

– IV miejsce: Milena Śliczniuk (kl.III SP Telatyn)

 

 

 

*PRACE PRZESTRZENNE

 

– I miejsce: Igor Bąk (kl. II SP Telatyn)

 

Zofia Czaus (kl. ,,0″ SP Telatyn)

 

– II miejsce: Eliza Mazurek (kl. III SP Telatyn)

 

– III miejsce: Izabela Dziedzic (gr.3-4 lat SP Telatyn)

 

– IV miejsce: Ewa Nowosadowska (kl. ,,0″ SP Telatyn)