Złote Gody w Gminie Telatyn

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale “Złote Gody” to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli i wyjątkowi są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To doniosłe wydarzenie to również wielkie święto dla najbliższej rodziny i przyjaciół. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek. Tegoroczna uroczystość uhonorowania jubilatów miała miejsce w sobotę, 30 listopada 2019 roku w Telatynie. Rozpoczęła się ona uroczystą Mszą św. odprawioną w intencji małżonków w Kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski. Dalsza część uroczystości miała miejsce w Szkole Podstawowej w Telatynie. W jubileuszu, oprócz dostojnych małżonków, ich rodzin i najbliższych uczestniczyli zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego pan Jarosław Korzeń, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski, Przewodniczący Rady Gminy pan Jarosław Romanowski, Sekretarz Gminy pan Mieczysław Szaruga, Kierownik USC pani Anna Wawrzusik – Szaruga, Dyrektor Szkoły w Telatynie pani Barbara Wójcik i Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodego pokolenia oraz aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy pan Dariusz Kozłowski. Życzenia złożył również Wicestarosta pan Jarosław Korzeń. Przewodniczący Rady Powiatu odczytał list gratulacyjny od Wicewojewody. Oprócz medali zostały także wręczone pamiątkowe listy gratulacyjne od Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego i Starosty Tomaszowskiego. Odśpiewano tradycyjne Sto lat i wzniesiono toast za zdrowie małżonków. Oprawę muzyczną zapewnił zespół śpiewaczy ,,Lawenda” i ,,LTM”

Tegoroczni Jubilaci to:

  1. Bednarski Tadeusz i Teresa

  2. Bondyra Eugeniusz i Teresa

  3. Bryła Jerzy i Henryka

  4. Brzozowski Edward i Krystyna

  5. Cioch Władysław i Maria

  6. Cyc Stanisław i Stanisława

  7. Flondro Tadeusz i Helena

  8. Gancarz Stanisław i Halina

  9. Karyga Henryk i Maria

10. Kawalec Bronisław i Zofia

11. Kielarski Kazimierz i Stanisława

12. Majewski Czesław i Stanisława

13. Mazurek Czesław i Czesława

14. Mielniczuk Jan i Zofia

15. Mikitiuk Józef i Helena

16. Opak Kazimierz i Krystyna

17. Pilhun Stanisław i Lucyna

18. Przybysz Józef i Krystyna

19. Sławiński Józef i Maria

20. Sokołowski Marian i Danuta

21. Stasiuk Roman i Teresa

22. Szozdowski Aleksander i Krystyna

23. Tomal Kazimierz i Krystyna

24. Wacko Andrzej i Jadwiga

25. Węcław Andrzej i Wiesława

26. Załoga Józef i Krystyna

27. Żerebiec Roman i Irena

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.