Zbiórka na budowę Hospicjum

15 kwietnia 2019 roku członkowie Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie przeprowadzili zbiórkę funduszy na budowę Domu Hospicyjnego dla Dzieci w Zaleszanach.W niedzielę od rana wolontariusze: Julia Skreczko, Izabela Matwiejczuk, Wiktoria Szozda, Kacper Bil, Jakub Sienkiel pod opieka nauczycieli: Janiny Tuckiej, Wiesławy Przytuły, Magdaleny Szymańskiej i Eweliny Tuckiej- Ratyna z kwestorskimi puszkami zbierali fundusze przed kościołami w Żulicach i Telatynie. Ogółem zebrano sumę 1233,96 zł, która została przekazana na konto fundacji „Z Serca Dla Serca”. Fundacja zbiera środki na budowę hospicjum w miejscu, gdzie jest ono szczególnie potrzebne – na styku 3 województw: podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Będzie ono służyło chorym i ich rodzinom.