Zbiórka krwi w Telatynie

W związku z corocznym, wzrastającym zapotrzebowaniem na krew i składniki pochodne w okresie letnim, odpowiadając na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski 10 lipca br zorganizował akcję Honorowego Oddawania Krwi, do której mieli możliwość przyłączyć się mieszkańcy Gminy Telatyn. Wszyscy, którzy się zgłosili, wypełnili specjalną ankietę odnoszącą się do stanu zdrowia dawcy krwi a następnie byli kierowani do Mobilnego Punktu Poboru Krwi, gdzie byli poddawani wstępnym badaniom. Takie wspólne działania dają poczucie wzajemnego wsparcia, a także integracji wokół idei honorowego krwiodawstwa. Krew jest bowiem bezcennym, często jedynym ratującym zdrowie i życie, darem.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i przyłączyli się do akcji!!!