Zasłużona emerytura

Pracownicy Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim oraz Komendanci i Prezesi jednostek OSP wraz panem Romanem Kurnikiem – Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego i Jackiem Nowosadowskim – Gminnym Komendantem, w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę pożegnali swojego kolegę i zarazem Sekretarza OSP pana Ryszarda Misiudę.

Wójt Gminy oraz Druhowie dziękowali panu Ryszardowi za zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych oraz za życzliwość i otwartość na drugiego człowieka. Dziękując za dotychczasową współpracę życzyli dużo dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd zamierzeń. Pan Ryszard ze wzruszeniem podziękował wszystkim za wspólną wieloletnią pracę, za życzenia i kwiaty.

Sz.P. Ryszardowi Misiudzie

Życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia

radości i pogody ducha a także realizacji swoich

pasji i zainteresowań w dalszym, codziennym życiu

z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę

oraz serdeczne podziękowania za wieloletnią,

owocną pracę na rzecz Gminy Telatyn

w imieniu własnym oraz Pracowników Urzędu Gminy Telatyn

pozostając z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Dariusz Kozłowski     Sekretarz Gminy Mieczysław Szaruga