Zasłużona emerytura

Pracownicy Urzędu Gminy na czele z Wójtem Gminy Telatyn panem Dariuszem Kozłowskim oraz Sekretarzem Gminy panem Mieczysławem Szarugą w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę po 45 latach pracy, pożegnali swoją koleżankę panią Elżbietę Śliczniuk. Były podziękowania, kwiaty, życzenia i upominki.

Zarówno Wójt Gminy oraz Sekretarz dziękowali pani Elżbiecie za zaangażowanie w wypełnianiu codziennych obowiązków zawodowych, za życzliwość oraz otwartość na drugiego człowieka. Dziękując za dotychczasową współpracę życzyli dużo dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd zamierzeń. Pani Ela ze wzruszeniem podziękowała wszystkim za wspólną wieloletnią pracę, za życzenia i kwiaty.