Zarządzenie Wójta Gminy Telatyn Nr 92/2022

Zarządzenie Wójta Gminy Telatyn w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu ,,Programu współpracy Gminy Telatyn z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf uchwała RG - projekt 100 KB 106
pdf Program współpracy - projekt 789 KB 107
pdf zarządzenie 92.2022 135 KB 101