Zaproszenie na Koncert do Poturzyna

Prezes Fundacji Pro Musica Viva pan Roman Rewakowicz oraz Wójt Gminy Telatyn pan Dariusz Kozłowski zapraszają na Koncert ,,Roztocze Muzyki”, który odbędzie się 30 czerwca br. w Centrum Promocji Wsi Poturzyn o godz. 16.00