Zaproszenie do udziału w konkursie

Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego zaprasza klasy szkół podstawowych z terenu powiatu tomaszowskiego do udziału w konkursie „Potrawy z mojego ogródka”. Konkurs polega na przedstawieniu 5 zdjęć obrazujących ekologiczną hodowlę warzyw i owoców w przydomowych ogródkach oraz przygotowaniu przez klasę potrawy z ekologicznych zbiorów z przydomowych ogródków. Przy prowadzeniu przydomowego ogródka warto skorzystać ze wskazówek zawartych w kalendarzu „Ekologicznie o każdej porze roku”, który do odebrania jest w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski.

Konkurs „Potrawy z mojego ogródka” jest jednym z działań projektu pn. „Bądźmy ekologiczni…” realizowanego przez Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Projekt dofinansowany jest ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie.

Wypełnioną kartę zgłoszenia klasy wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów prawnych poszczególnych uczniów danej klasy należy przesłać pocztą na adres: Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, ul. Lwowska 68, 22-600 Tomaszów Lubelski lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia pod wyżej wskazany adres do 30.04.2023 r.

Regulamin i karta zgłoszenia znajduje się pod linkiem: https://drive.google.com/…/1vYxETqY0I633H3m4WoyP…