Zapraszamy seniorów z Gminy Telatyn do udziału w Projekcie

Gmina Telatyn w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego realizuje Projekt ,,Klub Seniora w Gminie Telatyn”. W związku z powyższym zapraszamy Seniorów powyżej 60 roku życia zamieszkujących Gminę Telatyn do udziału w projekcie. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Telatyn oraz w Biurze Projektu (Urząd Gminy Telatyn, tel. 84 66 13 110).
Projekt zakłada organizację zajęć wokalnych, kulinarnych, komputerowych, tanecznych, realizację działań prozdrowotnych, rehabilitację, spotkania i wyjazdy integracyjne.
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa11 Włączenie społeczne,11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Tytuł projektu: Klub Seniora w Gminie Telatyn