Zapraszamy panie z KGW do udziału w konkursie na ,,Tradycyjne ciasto świąteczne”

REGULAMIN KONKURSU NA

,,TRADYCYJNE CIASTO ŚWIĄTECZNE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs na ,,Tradycyjne ciasto świąteczne”

2.Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Telatyn oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn

3.Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Spotkania Opłatkowego, które odbędzie się dnia 18 grudnia 2019r. w Domu Strażaka w Telatynie

4. Udział w konkursie należy zgłosić do Urzędu Gminy w Telatynie:

  • osobiście – pokój 13, lub

  • telefonicznie – 84 66 13 110 wew. 26

II. CEL KONKURSU

1.Zaprezentowanie bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych 2.Kultywowanie i propagowanie wiedzy o kulinarnych tradycjach świątecznych 3.Prezentacja umiejętności kulinarnych uczestników konkursu

4.Wyłonienie najciekawszych propozycji ciast świątecznych

5.Pobudzenie kreatywności społeczności lokalnej

6.Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami

7. Promowanie społecznej aktywności mieszkańców wsi.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1.Konkurs jest adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Telatyn

IV. PRZEBIEG KONKURSU I NAGRODY

1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do dnia 15 grudnia 2019r.

2. Ciasto konkursowe należy dostarczyć do Domu Strażaka w Telatynie w dniu

18 grudnia 2019r. przed rozpoczęciem Spotkania Opłatkowego.

3. Celem wyłonienia zwycięzcy zostanie powołana Komisja Konkursowa

4.Komisja konkursowa wyłaniając laureatów konkursu oceniać będzie przede wszystkim: – smak ciasta – sposób zaprezentowania wypieku (estetyka, dekoracja). – nawiązanie do tradycji (pochodzenie produktu, wykorzystanie składników regionalnych, szczególne elementy receptury nawiązujące do lokalnych tradycji).

4. Komisja Konkursowa za III pierwsze miejsca przyzna nagrody.

5. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!!