Zapraszamy do udziału w szkoleniu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w organizowanym szkoleniu e-learningowym pn. „Profile działalności dedykowane dla obszarów górskich i podgórskich”.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich, rolników, przedsiębiorców, przedstawicieli podmiotów doradczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych oraz innych osób zaineresowanych tematyką obszarów górskich i podgórskich.

Szkolenie odbędzie się w terminie 29.03–23.04.2021 r. na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę e-CDR pod adresem https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/. Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności się zarejestrować, a następnie zalogować i zapisać na powyższe szkolenie.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminie 10.03 – 23.03.2021 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej, na które osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydane przez CDR O/Kraków. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

 Minimalny czas poświęcony na moduły (godziny)

1. Rozwój działalności rolniczej na obszarach górskich i podgórskich – 8

2. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o produkty i usługi związane z regionem -8

3. Dobre przykłady w rozwoju działalności rolniczej i pozarolniczej na obszarach górskich i podgórskich – 8

Test zaliczeniowy- 0,5

Razem: 24,5

Osoby do kontaktu:

– w sprawach merytorycznych:

Klaudia Kieljan – DROW, e-mail: k.kieljan@cdr.gov.pl

Michał Wnęk – DROW, e-mail: m.wnek@cdr.gov.pl

– w sprawach organizacyjnych i rekrutacji:

Magdalena Hojniak – ZMiDZ, e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl

– w sprawach technicznych i dostępności do platformy e-lerningowej:

Bartłomiej Mitka – ZPiW, tel. 12 424 05 40, e-mail: b.mitka@cdr.gov.pl

Krzysztof Kucia, ZPiW, tel. 12 424 05 02, e-mail: k.kucia@cdr.gov.pl