Zachęcamy do udziału w szkoleniu pn. ,,Dobre praktyki wodne”

Zachęcamy do udziału w szkoleniu pn. ,,Dobre praktyki wodne”. Uprawnionymi do udziału w szkoleniu są: rolnicy, domownicy rolnika, małżonkowie rolnika, osoba zatrudniona w rolnictwie, młody rolnik oraz właściciele lasu.
Zapisy osobiście w Dziale Promocji i Kultury Urzędu Gminy Telatyn bądź telefonicznie: 84 66 13 110 wew. 38