Zachęcamy do udziału w konkursie ,,Sposób na sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłosiło XXIII edycję ogólnopolskiego konkursu ,,sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Inicjatywie tej, od 2011 roku patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Do XXIII edycji konkursu mogą być zgłaszane przedsięwzięcia uruchomione w okresie od 1 lipca 2021r. do 28 lutego 2023r. Karty zgłoszenia należy przesyłać w terminie do 15 kwietnia br bezpośrednio na adres Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów z dopiskiem: Konkurs ,,Sposób na Sukces” lub do wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego dla miejsca realizowanego przedsięwzięcia.

Regulamin konkursu oraz dokumenty do pobrania dostępne są pod adresem:

https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces