Zachęcamy do udziału w konkursie ekologicznym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej. W planie działania Komisja Europejska przewidziała wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat , a także do realizacji unijnej strategii ,,od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności 2030.

Konkurs obejmuje 8 nagród w 7 kategoriach:

– Kategoria 1: Najlepszy rolnik ekologiczny (mężczyzna i kobieta)

– Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny

– Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne

– Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny

– Kategoria 5; Najlepsze MŚP ekologiczne

– Kategoria 6 Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej

– Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna

 Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/23-wrzesnia–dzien-rolnictwa-ekologicznego-ue