Za nami VIII Rodzinny Sportowy Piknik ,,Z myślą o misjonarzach”

W niedzielę 10 lipca 2022r w Grodzie Posadów odbył się VIII Rodzinny Sportowy Piknik ,,Z myślą o misjonarzach”, któremu jak co roku przyświecał szczytny cel – zbiórka środków na potrzeby misji. Mimo że pogoda była trochę kapryśna – bo padał i deszcz, i przyświecało słońce atmosfera była gorąca i humory dopisywały. Wydarzenie zgromadziło wielu uczestników oraz zaproszonych gości. Obecni byli m.in. pani Beata Mazurek – Europoseł do Parlamentu Europejskiego, ks. biskup Marian Rojek, pan Dariusz Kozłowski – Wójt Gminy Telatyn, ks. Grzegorz Hałas, proboszcz w parafii pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie oraz kapłani z zaprzyjaźnionych parafii i instytucji diecezjalnych. List z wyrazami uznania dla organizatorów Pikniku skierował Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński.

Organizatorzy jak co roku zaplanowali dla uczestników wiele ciekawych atrakcji w postaci licznych konkursów, kawiarenki misyjnej, zagrody z alpakami czy loterii misyjnej. Wszystko z przeznaczeniem na cele misyjne.

Podczas Pikniku można było spotkać się z siostrami zakonnymi z Domu Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Jedna z sióstr podzieliła się swoim doświadczeniem pracy misyjnej w Peru. Uczestnicy mieli również możliwość spotkać się z zielarzem Mniszkiem i posłuchać o ziołolecznictwie. Na scenie nie zabrakło występów artystycznych – zagrał zespół ks. Andrzeja, zaśpiewali: Krzysio i Hania Gągoł, Zespół Niepokorni z Gminnego Ośrodka Kultury w Trzeszczanach i na zakończenie Anna Jurksztowicz. Wszelkie zebrane podczas Pikniku środki finansowe w kwocie ponad 13 tysięcy złotych zostaną przekazane na cele misyjne.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek oraz Beata Mazurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Organizatorem wydarzenia były Dzieła Misyjne Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej, Stowarzyszenie Miłośników Grodu Posadów oraz Gmina Telatyn. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Katolickie Radio Zamość.