Za nami III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

Pod Honorowym Patronatem Posła na Sejm RP pana Tomasza Zielińskiego odbył się w Gminie Telatyn, III Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego organizatorem był Wójt Gminy Telatyn Pan Dariusz Kozłowski. W wydarzeniu tym oprócz licznie przybyłych mieszkańców Gminy Telatyn i artystów uczestniczyli zaproszeni gości: Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego pan Robert Bondyra, Starosta Powiatu Tomaszowskiego pan Henryk Karwan, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Wiesław Cielica, Przewodniczący Rady Gminy Telatyn pan Jarosław Romanowski, Sekretarz Gminy Telatyn pan Mieczysław Szaruga, Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Telatynie pani Wiesława Przytuła, Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Telatyn pani Alicja Górnik,  Przewodnicząca Gminnego Klubu Seniora pani Halina Szczerbińska wraz z seniorami. Okolicznościowy list do uczestników Przeglądu skierował Poseł na Sejm RP pan Tomasz Zieliński, odczytała go pani Małgorzata Bryk. Podczas przeglądu artyści śpiewali indywidualnie jak również zespołowo, prezentując kolędy i pastorałki zarówno te doskonale znane, jak i trochę zapomniane oraz te zupełnie nowe. W przeglądzie wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Telatynie oraz lokalne zespoły. Wszystkie wykonania były piękne, a wykonawcy przygotowali się najlepiej jak potrafili. Była okazja by wspólnie pośpiewać pastorałki i pokolędować. Usłyszeć można było m.in.: ,,Józefie stajenki nie szukaj”, ,,Dnia jednego o północy”, ,,Gdy w pokoju wyrośnie choinka”, ,,Od serca do ucha”, ,,Grajmy Panu”, ,,Gdy ziemie cichym snem”, ,,Bracia, patrzcie jeno”. ,,Z narodzenia Pana”. Jako pierwsi zaprezentowali się soliści z Chóru Parafii Nowosiółki, którzy uświetniają swoją obecności uroczystości kościelne i patriotyczne. Wśród występujących zespołów zaprezentowały się zuchy z 19 Gromady Zuchowej ,,Ogniki” wraz ze swoją drużynową Izabelą Kozak. Na gitarze akompaniował im druh Henryk Szaruga. Nie zabrakło również zespołów klasowych. Wystąpił zespół klasy I przygotowany przez panią Agnieszkę Dobrowolską oraz zespół FRIENDS w składzie: Zuzanna Tętnowska, Julia Lizak oraz Zofia Czaus. W dwóch grupach wiekowych zaprezentowali się uczestnicy warsztatów wokalnych, którzy szkolą swoje umiejętności pod okiem pana Romana Malinowskiego – wieloletniego nauczyciela Szkoły Muzycznej w Tomaszowie Lubelskim. Na scenie zaprezentowały się również nasze lokalne zespoły: zespół śpiewaczy Lawenda oraz Zespół Artystyczny Fermata. Z niecodziennym koncertem muzyki instrumentalnej na lutni arabskiej OUT wystąpił na telatyńskiej scenie pan Marian Wasiołek z Kapeli Zwierzynieckiej, któremu na akordeonie towarzyszył pan Wiesław Stachurski. Jak to na Przeglądzie bywa, nie zabrakło również występów indywidualnych. Zaprezentowali się: Hanna Prus, Bartosz Skowyra- Winiarczuk, Zofia Czaus, Zuzanna Tętnowska, Julia Lizak,  Gabriela Tętnowska oraz Nikola Szopa. Na zakończenie wszyscy razem zaśpiewali kolędę ,,Bóg się rodzi” pod przewodnictwem Starosty Henryka Karwana i Wójta Dariusza Kozłowskiego oraz pastorałkę ,,Skrzypi wóz”, pod prowadzeniem pana Stanisława Michalczuka. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki jako wyraz podziękowania za udział w III Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek. Słodki poczęstunek dla artystów i uczestników Przeglądu przygotowały Panie z Gminnych Kół Gospodyń wiejskich oraz pan Wójt, który częstował wszystkich cukierkami.