Z Radiem Lublin przemierzamy Gminę Telatyn

We wtorek, 7 stycznia 2020 roku Gminę Telatyn odwiedziła redaktor Radia Lublin, pani Aleksandra Flis, która przygotowywać będzie cykl audycji o naszej gminie. Było to dopiero pierwsze spotkanie w naszej gminie a kolejne odbędą się w najbliższym czasie. Pani redaktor spotkała się z Wójtem Gminy panem Dariuszem Kozłowskim oraz radnym panem Bartłomiejem Bednarczykiem. W spotkaniu radiowym uczestniczyli również mieszkańcy Gminy, którzy aktywnie włączają się we wszystkie lokalne inicjatywy, dzięki którym Gmina Telatyn tętni życiem. Obecni byli przedstawiciele zespołu ,,Lawenda” wraz ze swoim opiekunem muzycznym panem Wiesławem Stachurskim, kierownik artystyczny Zespołu Fermata pan Stanisław Michalczuk, nasi lokalni twórcy urzeczywistniający swe zamiłowania i pasje – w poezji pani Winczysława Bartecka, w rzeźbiarstwie – pan Marian Ostrówka, w rękodziele – pani Alina Matwiejszyn. Obecna była także pani Alicja Beń – Przewodnicząca Zarządu KGW Gminy Telatyn, która przybliżyła słuchaczom Radia działalność Kół Gospodyń Wiejskich, istniejących na terenie Gminy oraz Zastępca Naczelnika OSP – pan Mirosław Loda, który opowiedział o działalności jednostek OSP. Część nagrania miała miejsce w budynku Urzędu Gminy ale nie obyło się również wyjazdu w teren, gdzie odwiedziliśmy Grodzisko w Posadowie. O historii Posadowa i istniejącego tam Grodziska oraz dorocznym Pikniku Misyjnym opowiadali panowie – pan Dariusz Kozłowski, pan Bartłomiej Bednarczyk oraz pan Piotr Remiszewski, który jest Wiceprezesem Stowarzyszenia Miłośników Grodu Posadów.

Emisja nagrań zaplanowana jest na miesiąc luty i marzec br – o szczegółowych terminach będziemy Państwa informować.